Zachowajmy ostrożność przy podpisywaniu umów w miejscu zamieszkania

Podpisanie umowy w miejscu zamieszkania to z pewnością wygodny sposób na załatwienie sprawy. Szybko i bez wychodzenia z domu. Jednak nie zawsze jest to bezpieczne rozwiązanie.

Niestety nie wszyscy przedstawiciele, którzy przychodzą do naszych domów i mieszkań oferując zawarcie umowy stosują legalne metody marketingowe, wprowadzając w błąd co do okoliczności i skutków zawarcia umowy. Naruszają w ten sposób prawa konsumentów a w niektórych przypadkach ich zachowanie może przybierać znamiona oszustwa. Osoby stosujące te nieuczciwe metody często wybierają osoby starsze, wykorzystując ich łatwowierność oraz mniejszą świadomość.

Ostatnie zgłoszenie, które wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie pod koniec marca br. dotyczyło podobnej sytuacji. Kobieta po podpisaniu umowy w mieszkaniu poszła do miejscowego zakładu energetycznego, gdzie okazało się, że osoby z którymi podpisała umowę nie były przedstawicielami tego zakładu.

Pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 27 ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) w przypadku podpisania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje nam prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni  bez podawania przyczyny, o czym powinniśmy zostać poinformowani przed podpisaniem umowy.

Aby uniknąć problemów powinniśmy upewnić się, czy faktycznie mamy do czynienia z przedstawicielami przedsiębiorcy z którym zamierzamy podpisać umowę. Należy zawsze zapoznać się z treścią całej umowy a jeżeli mamy problem z jej zrozumieniem, nie powinniśmy jej podpisywać. Można poprosić o wizytę w innym terminie, tak aby zapewnić sobie obecność kogoś, kto pomoże nam zrozumieć treść umowy i pojąć decyzję.

Także przed podpisaniem umowy, zwłaszcza przy zmianie dostawcy energii czy też usług telekomunikacyjnych, powinniśmy sprawdzić czy poprzednia umowa przestała obowiązywać aby uniknąć sytuacji w której będziemy związani umowami z dwoma przedsiębiorstwami, co może generować dodatkowe koszty.

Rozsądek i ostrożność w takich sytuacjach mogą uchronić nas przed problemami i utratą pieniędzy.