Kierownictwo

  • Komendant Powiatowy Policji w Miechowie
    Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 1985- policjant Oddziałów...
    więcej
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie
    Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.1994-policjant wydziału prewencji KRP Kraków Wschód. 1995-asystent...
    więcej