Kierownictwo

  • ant
    p.o. Komendant Powiatowy Policji w Miechowie
    Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył kurs podoficerski w...
    więcej