Kierownictwo

 • ant
  p.o. Komendant Powiatowy Policji w Miechowie
  Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył kurs podoficerski w...
  więcej
 • ant
  p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie
  Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; - starszy asystent Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie, - młodszy specjalista Sekcji Operacyjno – Rozpoznawczej Komisariatu Policji w Trzebini Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie, - kierownik referatu Referatu Dzielnicowych...
  więcej