ODBLASKOWA SZKOŁA

ODBLASKOWA SZKOŁA

                                             V EDYCJA

KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

                                     ODBLASKOWA SZKOŁA

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Regulamin konkursu:

http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user929/regulamin_odblaskowa_szkola_2014.pdf